زندگی نامه امام علی (ع)زندگی نامه امام علی(ع)

حضرت امیرالمومنین علی(ع) فرزند ابوطالب شیخ بنی هاشم عموی پیغمبر اکرم (ص) بود که پیغمبر اکرم او را سرپرستی نموده و در خانه خود جای داده و بزرگ کرده بود و پس از بعثت نیز تا زنده بود از آن حضرت حمایت کرد. و شر کفار عرب و خاصه قریش را از وی دفع نمود. علی (ع )بنا به نقل مشهور ده سال پیش از بعثت متولد شد و پس از شش سال بر اثر قحطی که در مکه و حوالی آن روی داد بنا به درخواست پیغمبر اکرم (ص )از خانه پدر به خانه پسر عموی خود پیغمبر اکرم (ص) منتقل گردید. و تحت سرپرستی و پرورش مستقیم آن حضرت در آمد. پس از چند سال که پیغمبر اکرم (ص) به موهبت نبوت نایل شد و برای نخستین بار در غار حرا وحی آسمانی به وی رسید. وقتی که از غار رهسپار شهر و خانه خود شد و ماجرا را فرمود علی (ع )به ان حضرت ایمان آورد. و باز در مجلسی که پیغمبر اکرم (ص) خویشاوندان نزدیک خود را جمع کرده و به دین خدا دعوت نمود. فرمود نخستین کسی که از شما که دعوت مرا بپذیرد خلیفه و وصی و وزیر من خواهد بود. تنها کسیکه از جای خود بلند شد و ایمان آورد علی (ع) بود و پیغمبر اکرم ایمان او را پذیرفت و وعده های خود را درباره اش امضا نمود. از این روی علی (ع) نخستین کسی است که به اسلام ایمان آورد و نخسین کسی است که هرگز غیر خدای یگانه را نپذیرفت. علی (ع) پیوسته ملازم پیغمبر اکرم ص بود تا آن حضرت از مکه به مدینه هجرت نمود و در شب هجرت نیز که کفار خانه آن حضرت را محاصره کرده بودند و تصمیم داشتند آخر شب به خانه ریخته و آن حضرت را در بستر خواب قطعه قطعه نمایند. علی (ع )در بستر پیغمبر اکرم (ص) خوابید و آن حضرت از خانه بیرون آمده و رهسپار مدینه گردید...

در مدينه نيز ملازم پيغمبر اكرم (ص) بود. پغمبر اكرم يگانه دختر محبوبه خود فاطمه را به عقد ان حضرت در اورد. و در موقعي كه ميان اصحاب خود عقد اخوت ميبست او را برادر خود قرار داد. علي (ع )در تمام جنگ هايي كه پيغمبر اكرم (ص) شركت داشتند. حاضر شد جز جنگ تبوك كه ان حضرت او را در مدينه به جاي خود قرار داده بود و در هيچ جنگي پاي به عقب نگذاشت. و از هيچ حريفي روي نگردانيد و در هيچ امري با پيغمبر اكرم (ص )مخالفت نكرد. چنانكه ان حضرت فرمود هرگز علي از حق و حق از علي جدا نميشوند.
علي (ع) روز رحلت پيغمبر اكرم (ص) سي و سه سال داشت و با اينكه در همه فضايل ديني سر امد و در ميان اصحاب پيغمبر ممتاز بود به بهانه اينكه وي جوان است و مردم بواسطه خونهايي كه در جنگها به همراه پيغمبر اكرم( ص) ريخته ريخته با وي دشمن ند از خلافت كنارش زدند و به اين ترتيب دست ان حضرت از شئون عمومي به كلي قطع شد وي نيز به تربيت افراد پرداخت و بيست و پنج سال كه زمان خلافت سه خليفه پس از رحلت پيغمبر اكرم (ص )بود بدين ترتيب گذرانيد و پس از كشته شدن خليفه سوم مردم با ان حضرت بيعت نموده و به خلافتش برگزيدند ان حضرت در خلافت خود چهار سال و نه ماه تقريبا طول كشيد سيرت پيغمبر اكرم (ص) را داشت. و به خلافت خود صورت نهضت و انقلاب داده و به اصلاحات پرداخت و البته اين اصلاحات به ضرر برخي از سود جويان تمام ميشد و از اين روي عده اي از صحابه كه پيشاپيش انها ام المومنين عاشيه و طلحه و زبير و معاويه بودند خون خليفه سوم را دستاويز قرار داده سر به مخالفت برداشته و بناي شورش و اشوب گري گذاشتند. ان حضرت براي خوابانيدن فتنه جنگي با ام المومنين عاشيه وطلحه وزبير در نزديكي بصره به جنگ جمل معروف است و جنگي ديگر با معاويه در مرز عراق و شام كه به جنگ صفين معروف است و يكسال و نيم ادامه يافت وجنگي با خوارزم در نهروان كه به جنگ نهروان معروف است كرده و به اين ترتيب بيشتر مساعي ان حضرت در ايام خلافت خود صرف رفع اختلافات داخلي شد و پس از مدتي صبح روز نوزدهم ماه رمضان سال چهلم هجري در مسجد كوفه در سر نماز، بدست يكي از خوارج ضربتي خورده و در شب بيست و يكم ماه شهيد شدند.
امير المومنين علي (ع )به شهادت تاريخ و اعترافات دوست ودشمن در كمال انساني نقيصه اي نداشته و در فضايل اسلامي نمونه كاملي از تربيت پيغمبر اكرم (ص) بود بحثهايي كه در اطراف شخصيت او شده و كتا بهايي كه در اين باره شيعه و سني و ساير مطلعين و كنجكاوان نوشته اند درباره هيچ يك از شخصيت هاي تاريخ اتفاق نيفتاده است

وصيت امير مومنان علي عليه السلام


بسم الله الرحمن الرحيم
اين وصيت نامه علي بن ابيطالب است. گواهي مي دهد كه معبودي جز خداي بي شريك نيست و محمد بنده و پيامبر اوست كه وي را به هدايت و ايين حق فرستاد كه بر همه دينها چيرگي دهد اگر چه مشركان ان را ناخوش دارند. نماز و عبادت و زندگي ومرگ من براي خداي بي شريك و پروردگار جهانيان است.
چنين مامور شده ام و من از مسلمانانم. شما دوتن حسن وحسين (ع) را به تقوي الهي شفارش مي كنم در جست و جوي دنيا نباشيد اگر چه دنيا در جست و جوي شما باشد بر چيزي از دنيا كه از دست شما مي رود دريغ مخوريد. جز حق مگوييد و براي پاداش كار كنيد. براي اخرت كار كنيد. دشمن ستمگر و ياور مظلوم و ستمديده باشيد. شما دوتن و همه فرزندان و خانواده ام و هر كس را كه اين وصيت نامه من به دست او ميرسد به تقواي الهي و رعايت نظم در كارها و اصلاح ميان خودتان سفارش مي كنم زيرا از رسول خدا (ص) شنيدم كه مي فرمود اصلاح ميان مردم برتر از تمام نماز و روزه است و دشمني مكنيد كه باعث زوال دين است و نيرويي نيست مگر به استعانت خدا.
به خويشاوندان خود بنگريد. پس با انها رفت و امد كنيد كه خداوند محاسبه را بر شما سبك مي كند. خدا را در مورد يتيمان رعايت كنيد. گرسنه شان نگه نداريد تا در محضر شما در خواري نيفتند. زيرا از رسول خدا ص شنيدم كه فرمود هر كس يتيمي را سرپرستي كند تا بي نياز شود. خداوند بهشت را براي او واجب مي گرداند. و اگر كسي مال يتيمي را بخورد جهنم را بر او واجب ميكند. خدا را خدا را در مورد قران منظور داريد تا مبادا ديگران در عمل بدان از شما پيشي گيرند. خدا را در مورد همسايگان تان پيش نظر اوريد كه سفارش شدگان پيامبرتان هستند.
خدا را خدا را درباره خانه پروردگارتان منظور داريد. پس تا زماني كه باقي هستيد. نبايد از وجود شما خالي باشد كه اگر متروك شود نتوانيد همتايي براي ان قرار دهيد و كوچك ترين چيز براي كسي كه از ان بز نگردد. امرزش تمام گناهاني است كه پيش از ان مرتكب شده بود. خدا را خدا را درباره زكات پيش چشم اوريد كه ان خشم پروردگارتان را فرو مينشاند خدا را خدا را درباره جهاد در راه خدا با مالها و جانهايتان منظور داريد. جز اين نيست كه دو تن در راه خدا جهاد ميكنند. پيشواي هدايت كنند و كسي كه مطيع او و پيرو هدايت اوست.
خدا را خدا را درباره ذريه پيامبرتان ص رعايت كنند.
خدا را خدا را در مورد ياران پيامبرتان ص منظور داريد كسانيكه بدعتي از انان سر نزده و بدعتگذاري را پناه دهندگان به انان را لعنت فرموده است. خدا را خدا را در مورد مستمندان و مسكينان پيش چشم اوريد. پس انان را در زندگي خود سهيم كنيد. سپس فرمود نماز نماز. در راه خدا از سرزنش سرزنشگران بيم مداريد خداوند شما را از شر كساني كه بر ضد شمايند كفايت كند بامردم به نيكويي سخن بگوييد چنان كه خداوند شما را بدان فرموده است و امر به معروف و نهي از منكر را كنار مگذاريد كه در اين صورت خداوند بدان شما را بر شما حاكم كند. انگاه دعا ميكنيد ولي به استجات نمي رسد.
بر شما باد دوستي و بخشندگي و از جدايي و دشمني و پراكندگي بر حذر باشيد. در كار نيك و پرهيزگاري يار هم ديگر باشيد و بر گناه و ستم همدلي مكنيد. پرواي خدا پيشه كنيد كه خدا سخت مجازات است.
خداوند دودمان شما را حفظ كند و پيغمبر را در ميان شما بر جاي دارد و شما را به خدا مي سپارم كه بهترين نگه دارنده است و سلام و رحمت و بركات الهي را بر شما مي خوانم.
[ بازدید : 29 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ چهارشنبه 22 دی 1395 ] [ 21:08 ] [ سید محمد حسین موسوی ]
ساخت وبلاگ تالار ایجاد وبلاگ عکس عاشقانه فال حافظ فال حافظ خرید بک لینک خرید آنتی ویروس دانلود آهنگ جدید دانلود تک آهنگ انجام پروژه متلب میهن ام پی تری پرینتر سه بعدی
بستن تبلیغات [X]